Remont w budynku przy ul. Promenada 1/3 w Warszawie

Numer sprawy: 15/PN/19

Tryb: Przetarg nieograniczony

Data składania: 08/08/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/UNIEWAŻNIENIE-15-19.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/ogłoszenie-o-zamówieniu-15-19.pdf

SIWZ:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/01-SIWZ-3.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/02-zał_1A-oferta-cz_I-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/03-zał_1B-oferta-cz_II-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/04-zał_2-oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/05-zał_3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/06-zał_4-lista-dot.-grupy-kapitałowej.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/07-zał_5-wykaz-robót.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/08-zał_6A-wykaz-osób-cz_I.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/09-zał_6B-wykaz-osób-cz_II.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/10-zał_7-umowa-wzór-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/11-zał.-do-umowy-wzór-harmonogramu-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/12-zał_8-przedmiar-robót-cz_I.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/13-zał_9-STWiORB-cz_I.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/14-zał_10-przedmiar-robót-i-STWiORB-cz_II.pdf

Inne:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/UNIEWAŻNIENIE-15-19.pdf