Roboty budowlane w budynkach mieszkalnych przy ul. Dembego 7,9 i ul. Zaruby 10,12,13,15,17 w Warszawie

Numer sprawy: 8/WT/2019

Data składania: 19/08/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/INFORMACJA-O-WYBORZE-OFERTY.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/01-Zapytanie-ofertowe.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/02-PRZEDMIAR-rob.budowl.-Kabaty.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/03-STWiORB-27.05.2019-murki-kominy-schodki-odwodnienie.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/04-Formularz-oferty.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/05-WZÓR-UMOWY-1.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/Zestawienie-ofert-8-WT_2019.pdf