Remont lokali mieszkalnych II

Numer sprawy: 16/PN/19

Tryb: Przetarg nieograniczony

Data składania: 22/08/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/WYNIK-POSTĘPOWANIA-16-19-cz.-I-III.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/ogłoszenie-o-zamówieniu-16-19.pdf

SIWZ:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/01-SIWZ.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/02-zał_1A-oferta-cz_I.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/03-zał_1B-oferta-cz_II.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/04-zał_1C-oferta-cz_III.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/05-zał_2-oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/06-zał_3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/07-zał_4-lista-dot.-grupy-kapitałowej.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/08-zał_5-wykaz-robót.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/09-zał_6-wykaz-osób.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/10-zał_7-umowa-wzór.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/11-zał.-do-umowy-wzór-harmonogramu.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/12-zał_8-przedmiar-robót-Linin-32-lok_6.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/13-zał_9-przedmiar-robót-Linin-32-lok_10.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/14-zał_10-przedmiar-robót-Linin-32-lok_20.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/15-zał_11-przedmiar-robót-Linin-32-lok_32.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/16-zał_12-przedmiar-robót-Linin-32-lok_40.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/17-zał_13-przedmiar-robót-Linin-33-lok_9.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/18-zał_14-przedmiar-robót-Linin-33-lok_12.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/19-zał_15-przedmiar-robót-Linin-33-lok_32.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/20-zał_16-przedmiar-robót-Dominikańska-2.4.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/21-zał_17-rzut-lokalu-Linin-32-lok_6.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/22-zał_18-rzut-lokalu-Linin-32-lok_10.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/23-zał_19-rzut-lokalu-Linin-32-lok_20.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/24-zał_20-rzut-lokalu-Linin-32-lok_32.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/25-zał_21-rzut-lokalu-Linin-32-lok_40.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/26-zał_22-rzut-lokalu-Linin-33-lok_9.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/27-zał_23-rzut-lokalu-Linin-33-lok_12.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/28-zał_24-rzut-lokalu-Linin-33-lok_32.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/29-zał_25-rzut-lokalu-Dominikańska-2.4.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/30-zał_26-STWiORB.pdf

Informacje Zamawiającego po otwarciu ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/Zestawienie-ofert-16-19-cz_I-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/Zestawienie-ofert-16-19-cz_II.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/Zestawienie-ofert-16-19-cz_III-1.pdf