Remont w budynku przy ul. Promenada 1/3 w Warszawie I

Numer sprawy: 17/PN/19

Tryb: Przetarg nieograniczony

Data składania: 23/08/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/UNIEWAŻNIENIE-17-19-cz.-II.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/WYNIK-POSTĘPOWANIA-17-19-cz.-I.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/ogłoszenie-o-zamówieniu-17-19.pdf

SIWZ:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/01-SIWZ-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/02-zał_1A-oferta-cz_I-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/03-zał_1B-oferta-cz_II-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/04-zał_2-oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/05-zał_3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/06-zał_4-lista-dot.-grupy-kapitałowej.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/07-zał_5-wykaz-robót.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/08-zał_6A-wykaz-osób-cz_I.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/09-zał_6B-wykaz-osób-cz_II.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/10-zał_7-umowa-wzór-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/11-zał.-do-umowy-wzór-harmonogramu-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/12-zał_8-przedmiar-robót-cz_I.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/13-zał_9-STWiORB-cz_I.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/14-zał_10-przedmiar-robót-i-STWiORB-cz_II.pdf

Informacje Zamawiającego po otwarciu ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/Zestawienie-ofert-17-19-cz_I.pdf

Inne:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/UNIEWAŻNIENIE-17-19-cz.-II.pdf