Remont w budynku przy ul. Promenada 1/3 w Warszawie – roboty sanitarne

Numer sprawy: 18/PN/19

Tryb: Przetarg nieograniczony

Data składania: 12/09/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/WYNIK-POSTĘPOWANIA-18-19.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/ogłoszenie-o-zamówieniu-18-19.pdf

SIWZ:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/01-SIWZ-2.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/02-zał_1-oferta.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/03-zał_2-oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia.doc.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/04-zał_3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/05-zał_4-lista-dot.-grupy-kapitałowej.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/06-zał_5-wykaz-robót.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/07-zał_6-wykaz-osób.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/08-zał_7-umowa-wzór.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/09-zał.-do-umowy-wzór-harmonogramu.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/10-zał_8-przedmiar-robót-i-STWiORB.pdf

Informacje Zamawiającego po otwarciu ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/Zestawienie-ofert-18-19.pdf