Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert – Nr KO 11/2019.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem 52 m2 powierzchni reklamowej przy ul. Promenada 1/3 w Warszawie. Okres najmu do 3 lat. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00 – 15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, Warszawa.
Wadium: 5.200,00 pln. Termin składania ofert: 17.09.2019 r. do godz. 10:00. Tel.: (22) 433-19-21, fax (22) 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

1. Ogłoszenie pow. reklamowa P 1_3

11. Ogłosz. o rozstrz. KO- P 1_3