Dźwigi osobowe w budynku mieszkalnym przy ul. Lubelskiej 20/20A w Warszawie – demontaż, projekt, dostawa z montażem

Numer sprawy: 19/PN/19

Tryb: Przetarg nieograniczony

Data składania: 26/09/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/UNIEWAŻNIENIE-19-19.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/ogłoszenie-o-zamówieniu-19-19.pdf

SIWZ:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/01-SIWZ.doc.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/02-zał_1-oferta.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/03-zał_2-oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/04-zał_3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/05-zał_4-lista-dot.-grupy-kapitałowej.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/06-zał_5-wykaz-dostaw.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/07-zał_6-wykaz-osób.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/08-zał_7-umowa-wzór.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/09-zał_8-PFU.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/10-zał_9-przedmiar-kl.-II.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/11-zał_10-przedmiar-kl.-IV.pdf

Inne:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/UNIEWAŻNIENIE-19-19.pdf

Informacje Zamawiającego po otwarciu ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/Zestawienie-ofert-19-19.pdf