Bramy garażowe w budynkach przy ul. Dembego 7, 9 oraz ul. Zaruby 10, 12, 13, 15 i 17 – demontaż, dostawa z montażem

Numer sprawy: 13/Zzp/19

Data składania: 27/09/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/UNIEWAŻNIENIE-bramy.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/01-Zapytanie-ofertowe.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/02-zał_1-oferta.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/03_Umowa.doc

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/zestawienie-ofert-bramy-Kabaty.pdf

Inne:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/04_Pytania-i-odpowiedzi.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/UNIEWAŻNIENIE-bramy.pdf