Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Lubelskiej 20/20A w Warszawie

Numer sprawy: 3/WT/2024

Data składania: 05/04/2024

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/03/info.-o-wyborze-oferty-1.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/03/01-zapytanie-ofertowe-strona-internetowa-2.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/03/02-Przedmiar-elewacja-Lubelska.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/03/03-SPECYFIKACJA-TECHNICZNA-elewacja-Lubelska-MO.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/03/04-Lubelska-20-20A__naprawa-elewacji_mapa-sytuacyjna.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/03/05-Formularz-oferty.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/03/06-Wzor-umowy-ZZM-elewacja-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/03/07-zal.-do-umowy-wzor-harmonogramu-1.xlsx https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/03/KLAUZULA-INFORMACYJNA-dot.-przepr.-postepowania-1.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/03/Zestawienie-ofert-3.WT_.2024.pdf