Usługa polegająca na rocznej i pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych

Numer sprawy: 2/WT/2024

Data składania: 25/03/2024

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/03/info.-o-wyborze-oferty.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/03/01-zapytanie-ofertowe-strona-internetowa.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/03/02-CHARAKTERYSTYKA-KABATY-I.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/03/03-CHARAKTERYSTYKA-KABATY-II.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/03/04-CHARAKTERYSTYKA-PODCHORAZYCH-43.45-i-47A.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/03/05-CHARAKTERYSTYKA-LUBELSKA-2020A.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/03/06-CHARAKTERYSTYKA-CHELMSKA-8A.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/03/07-CHARAKTERYSTYKA-PROMENADA-1.3.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/03/08-Formularz-oferty.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/03/09-Wzor-protokolu-kontroli-okresowej-obiektu-budowlanego.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/03/10-WZOR-UMOWY-KONTROLA-STANU-TECHNICZNEGO-OBIEKTOW-BUDOWLANYCH.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/03/11-umowa-powierzenia-przewarzania-danych-osobowych.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2024/03/Zestawienie-ofert-2.WT_.2024-1.pdf