Usługa polegająca na okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektów budowlanych

Numer sprawy: 2/WT/2020

Data składania: 27/02/2020

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/01-ZAPYTANIE-OFERTOWE-2-WT.2020-—-strona-internetowa-1-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/02-opis-nieruchomości-3.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/03-Formularz-oferty-3.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/04-harmonogram-3-1-3.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/05-Tabela-kontroli-okresowej-przw.komin_.-i-inst.gazowej-3.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/06-Wzór-protokolu-kontroli-okresowej-obiektu-budowlanego.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/07-UMOWA-PRZEGLADY-ROCZNE-12.02.2020-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/08-UMOWA-powierzenia-1.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Zestawienie-ofert-2_WT_2020.pdf

Inne:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/INF.O-UNIEWAŻ.POSTĘPOWANIA-2-WT-.pdf