Remont lokali mieszkalnych

Numer sprawy: 4/PN/20

Tryb: Przetarg nieograniczony

Data składania: 27/02/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/WYNIK-POSTĘPOWANIA-4-20-cz.-I.doc.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/WYNIK-POSTĘPOWANIA-4-20-cz.-II.doc.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/WYNIK-POSTĘPOWANIA-4-20-cz.-III.doc.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/WYNIK-POSTĘPOWANIA-4-20-cz.-IV.doc.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/ogłoszenie-o-zamówieniu-4-20.pdf

SIWZ:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/01-SIWZ-5.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/02-zał_1A-oferta-cz_I-2.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/03-zał_1B-oferta-cz_II-2.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/04-zał_1C-oferta-cz_III-2.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/05-zał_1D-oferta-cz_IV-2.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/06-zał_2-oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/07-zał_3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/08-zał_4-lista-dot.-grupy-kapitałowej-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/09-zał_5-wykaz-robót.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/10-zał_6-wykaz-osób-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/11-zał_7-umowa-wzór-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/12-zał.-do-umowy-wzór-harmonogramu.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/13-zał_8-przedmiar-robót-lok.-2-Zaruby-10.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/14-zał_9-STWiORB-lok.-2-Zaruby-10.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/15-zał_10-rzut-lokalu-nr-2-Zaruby-10.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/16-zał_11-przedmiar-robót-lok.-30-Zaruby-10.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/17-zał_12-STWiORB-lok.-30-Zaruby-10.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/18-zał_13-rzut-lokalu-nr-30-Zaruby-10.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/19-zał_14-przedmiar-robót-lok.-301-Podchorążych-43_45.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/20-zał_15-STWiORB-lok.-301-Podchorążych-43_45.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/21-zał_16-rzut-lokalu-nr-301-Podchorążych-43_45.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/22-zał_17-przedmiar-robót-lok.-22-Podchorążych-47A.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/23-zał_18-STWiORB-lok.-22-Podchorążych-47A.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/24-zał_19-rzut-lokalu-lok.-22-Podchorążych-47A.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/25-zał_20-przedmiar-robót-lok.-2-Promenada-1_3.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/26-zał_21-STWiORB-lok.-2-Promenada-1_3.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Podchorążcyh-4345-m.301-przedmiar.zip https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Podchorążcyh-47a-m.-22-przedmiar.zip https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Promenady-1.3-lok.-2-przedmiar.zip https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Zaruby-10-m-2-przedmiar.zip https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Zaruby-10-m-30-przedmiar.zip

Inne:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Wyjaśnienia-17.02.20-r.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Wyjaśnienia-19.02.20-r.pdf

Informacje Zamawiającego po otwarciu ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Zestawienie-ofert-4-20-cz_I.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Zestawienie-ofert-4-20-cz_II.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Zestawienie-ofert-4-20-cz_III.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Zestawienie-ofert-4-20-cz_IV.pdf