Całodobowa obsługa konserwacyjna nieruchomości zarządzanych przez ZZM MSWiA zlokalizowanych na terenie Warszawy

Numer sprawy: 3/PN/20

Tryb: Przetarg nieograniczony

Data składania: 20/02/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/WYNIK-POSTĘPOWANIA-3-20-cz.-I.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/WYNIK-POSTĘPOWANIA-3-20-cz.-II.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/WYNIK-POSTĘPOWANIA-3-20-cz.-III.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/WYNIK-POSTĘPOWANIA-3-20-cz.-IV.doc.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/ogłoszenie-o-zamówieniu-3-20.pdf

SIWZ:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/01-SIWZ-4.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/02-zał_1A-oferta-cz_I-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/03-zał_1B-oferta-cz_II-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/04-zał_1C-oferta-cz_III-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/05-zał_1D-oferta-cz_IV-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/06-zał_2-oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/07-zał_3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/08-zał_4-lista-dot.-grupy-kapitałowej.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/09-zał_5-wykaz-usług.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/10-zał_6-wykaz-osób.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/11-zał_7-wzór-umowy-2.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/12-zał_8-cz.-I-charakterystyka-nieruchomości.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/13-zał_9-cz.-II-charakterystyka-nieruchomości.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/14-zał_10-cz.-III-charakterystyka-nieruchomości.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/15-zał_11-cz.-IV-charakterystyka-nieruchomości.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/16-zał_12-zakres-czynnosci-konserwacyjnych.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/17-zał_13-dziennik-uszkodzeń-i-napraw.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/18-zał_14-dziennik-odczytów-urządzeń-pomiarowych.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/19-zał_15-protokół-przystąpienia-do-wykonywania-czynności-konserwacyjnych.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/20-zał_16-protokół-odbioru.pdf

Inne:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Wyjaśnienia-13.02.20-r.pdf

Informacje Zamawiającego po otwarciu ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Zestawienie-ofert-3-20-cz_I.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Zestawienie-ofert-3-20-cz_II.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Zestawienie-ofert-3-20-cz_III.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Zestawienie-ofert-3-20-cz_IV.pdf