Sprzątanie budynku przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie oraz kwater internatowych

Numer sprawy: 2/PN/20

Tryb: Przetarg nieograniczony

Data składania: 18/02/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/WYNIK-POSTĘPOWANIA-2-20.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/ogłoszenie-o-zamówieniu-2-20.pdf

SIWZ:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/01-SIWZ-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/02-zał_1-oferta-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/03-zał_2-oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/04-zał_3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/05-zał_4-lista-dot.-grupy-kapitałowej-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/06-zał_5-wykaz-usług-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/07-zał_6-wzór-umowy.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/08-zał_7-zakres-sprzątania-internatu-i-kwater.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/09-zał_8-zakres-sprzątania-pomieszczeń-biurowych.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/10-zał_9-szczegółowy-wykaz-czynności-i-prac-objętych-zamówieniem-w-zakresie-utrzymania-czystości-i-porządku-w-internacie-i-kwaterach-internatowych.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/11-zał_10-szczegółowy-wykaz-czynności-i-prac-objętych-zamówieniem-w-zakresie-utrzymania-czystości-i-porządku-w-internacie-i-kwaterach-internatowych.pdf

Informacje Zamawiającego po otwarciu ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Zestawienie-ofert-2-20.pdf