Obsługa recepcyjno – administracyjna budynku przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie

Numer sprawy: 1/PN/20

Tryb: Przetarg nieograniczony

Data składania: 14/02/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/WYNIK-POSTĘPOWANIA-1-20.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/ogłoszenie-o-zamówieniu-1-20.pdf

SIWZ:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/01-SIWZ.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/02-zał_1-oferta.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/03-zał_2-oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/04-zał_3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/05-zał_4-lista-dot.-grupy-kapitałowej.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/06-zał_5-wykaz-usług.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/07-zał_6-umowa-recepcja.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/08-zał_7-zakres-dozoru-pomieszczeń-biurowych.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/09-zał_8-zakres-obsługi-recepcji.pdf

Inne:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Wyjaśnienia-10.02.20-r.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Wyjaśnienia-12.02.20-r.pdf

Informacje Zamawiającego po otwarciu ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Zestawienie-ofert-1-20-1.pdf