Usługa polegająca na rocznej, okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

Numer sprawy: 1/WT/2020

Data składania: 19/02/2020

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/01-ZAPYTANIE-OFERTOWE-1-WT.2020-—-strona-internetowa.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/02-opis-nieruchomości.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/03-Formularz-oferty.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/04-harmonogram-3-.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/05-Tabela-kontroli-okresowej-przw.komin_.-i-inst.gazowej.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/06-UMOWA-powierzenia.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/07-WZÓR-UMOWY.pdf

Inne:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/INF.O-UNIEWAŻ.POSTĘPOWANIA-1-WT.pdf