Usługa w zakresie usunięcia zanieczyszczeń z przewodów kominowych oraz kontroli stanu technicznego instalacji gazowej i przewodów kominowych w lokalach

Numer sprawy: 10/WT/2023

Data składania: 31/08/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/08/informacja-o-wyborze-oferty.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/08/01ZAPYTANIE-OFERTOWE.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/08/02-Formularz-oferty-1.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/08/03-WZOR-UMOWY-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/08/04-PRZEGLAD-PRZEW.KOMINOWYCH-I-INST.-GAZ.-2023-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/08/05-WYKAZ-LOKALI-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/08/KLAUZULA-INFORMACYJNA-w-zwiazku-ze-przeprowadzeniem-zamowienia-publicznego-1.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/08/Zestawienie-ofert-10.WT_.2023.pdf