Dostawa i montaż mebli i sprzętu AGD

Numer sprawy: 13/AD/2023

Data składania: 05/10/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/09/Informacja-o-wyborze-oferty-13.AD_.2023.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/09/01-Zapytanie-ofertowe-nr-13.Ad_.2023.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/09/02-KLAUZULA-INFORMACYJNA-w-zwiazku-ze-przeprowadzeniem-zamowienia-publicznego.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/09/03-zal.-nr-1-Opis-przedmiotu-zamowienia-meble-sprzet-AGD.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/09/04-Opis-i-schemat-zabudowy-kuchni-Podchorazych-43.45-m.201.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/09/05-zal.-nr-2-Projekt-zabudowy-kuchni.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/09/06-Projekt-zabudowy-kuchni-wiz.jpg https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/09/07-zal.-nr-3-Formularz-oferty.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/09/08-zal.-nr-4-Wzor-UMOWY-ZZM_23.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/09/Zestawienie-ofert-13.AD_.2023-meble.pdf