Usługa w zakresie wykonania okresowej kontroli systemu bezpieczeństwa GAZEX

Numer sprawy: 11/WT/2023

Data składania: 13/11/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/11/INFORMACJA-O-WYBORZE-OFERTY.pdf

Zapytanie ofertowe:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/11/01-zapytanie-ofertowe.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/11/02-Wykaz-detektorow-2023.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/11/03-Formularz-ofertowy-1.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/11/03-Wzor-umowy.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/11/04-KLAUZULA-INFORMACYJNA.pdf

Informacja na temat złożonych ofert:

https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2023/11/Zestawienie-ofert-11.WT_.2023-1.pdf