Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert – Nr KO 6/2019.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem fragmentu dachu o powierzchni – ok. 32,43 m2 przy ul. Lubelskiej 20/20A w Warszawie. Okres najmu od 1.07.2019 r. do 31.03.2022 roku. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00 – 15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, Warszawa. Wadium: 2.983,56 pln. Termin składania ofert: 23.05.2019 r. do godz. 10:00. Tel.: (22) 433-19-21, fax (22) 433-19-32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

1 Ogłoszenie L20_20A dach

Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert – Nr KO 5/2019.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem lokalu użytkowego nr 74 przy ul. Lubelskiej 20/20A w Warszawie. Okres najmu od 1.07.2019 r. do 31.03.2022 roku. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00 – 15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, Warszawa. Wadium: 3.904,73 pln. Termin składania ofert: 22.05.2019 r. do godz. 10:00. Tel.: (22) 433-19-21, fax (22) 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl 1 Ogłoszenie L20_20Al.74

Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert – Nr KO 4/2019.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem lokalu użytkowego nr 73 przy ul. Lubelskiej 20/20A w Warszawie. Okres najmu do 31.03.2022 roku. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00 – 15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, Warszawa. Wadium: 1.420,66 pln. Termin składania ofert: 22.05.2019 r. do godz. 10:00. Tel.: (22) 433-19-21, fax (22) 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl 1 Ogłoszenie L20_20Al.73

Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert – Nr KO 3/2019.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem lokalu użytkowego nr 72 przy ul. Lubelskiej 20/20A w Warszawie. Okres najmu do 31.03.2022 roku. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00 – 15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, Warszawa. Wadium: 2.486,45 pln. Termin składania ofert: 21.05.2019 r. do godz. 10:00. Tel.: (22) 433-19-21, fax (22) 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl 1 Ogłoszenie

Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert – Nr KO 2/2019.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na dzierżawę gruntu w Warszawie przy ul. Lubelskiej 20/20A. Okres dzierżawy od 1.07.2019 r. do 31.03.2022 r. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00 – 15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, Warszawa. Wadium: 14.435,28 pln. Termin składania ofert: 21.05.2019 r. do godz. 10.00.
Tel.: (22) 433-19-21, fax (22) 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl 1-Ogłoszenie.