Wykaz zbędnych składników majątku ZZM MSWiA.

Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego.

Zgodnie z § 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2303 z późn. zm. z dnia 2023.10.25) Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA przedstawia wykaz zbędnych składników majątku ruchomego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego lub darowizny na rzecz podmiotów wymienionych w § 39 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Mienie zbędne