Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert Nr KO 3/2020.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem lokalu użytkowego nr 37 przy ul. Ks. Zygmunta Sajny 1A w Górze Kalwarii. Okres najmu 3 lata. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00–15:00,  ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, 00-725 Warszawa. Wadium: 974,03 pln. Termin składania ofert: 26.05.2020 roku do godz. 10:00. Tel.: 22 433 19 21, fax 22 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

1. Ogłoszenie Ks S 1A l. 37

13. Wybranie oferty – Ks. S 1A l.37