Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert – Nr KO 10/2019.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem lokalu użytkowego nr 64 przy ul. Chełmskiej 6/8
w Warszawie. Okres najmu 3 lata. Regulamin konkursu dostępny
w godz. 9:00 – 15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, Warszawa.
Wadium: 6.382,13 pln. Termin składania ofert: 9.08.2019 r. do godz. 10:00.
Tel.: (22) 433-19-21, fax (22) 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

1. Ogłoszenie Ch 6_8 l. 64

12. Ogl. o r. KO- Ch. 6_8 l. 64

W Y K A Z – K O R E K T A Nr 1 NIERUCHOMOŚCI (LOKALI UŻYTKOWYCH) ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH MSWiA PRZEZNACZONYCH DO NAJMU w 2019 roku.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 t.j.) Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA informuje, że w budynku biurowym przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie wywieszony został „Wykaz-korekta nr 1 nieruchomości (lokali użytkowych) administrowanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA przeznaczonych do najmu w 2019 r.”

Wykaz-korekta nr 1 lok.uży. 2019