„Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy”

Numer sprawy Tytuł Tryb Data składania Plik
17/Zzp/20 Długoterminowy najem samochodu osobowego Brak 13/11/2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/WYNIK-POSTĘPOWANIA.pdf
Zapytanie ofertowe: https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/01-Zapytanie-ofertowe-internet.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/02-opis-samochodu-do-zapytania.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/03-zał.-2B-zapytanie-ofertowe-cz.-II.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/04-opis-samochodu-do-oferty.pdf
Informacja na temat złożonych ofert: https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/informacja-z-otwarcia.pdf
13/WT/2020 Usługa w zakresie przeglądów technicznych i bieżącej konserwacji urządzeń ppoż, gaśnic oraz urządzeń telewizji przemysłowej Brak 04/11/2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/INFORMACJA-O-WYBORZE-OFERTY-13_WT_2020-strona-inter.pdf
Zapytanie ofertowe: https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/01-ZAPYTANIE-OFERTOWE-13-WT.2020-.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/02-FORMULARZ-OFERTY.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/03-załącznik-nr-1-spis-urządzeń-.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/04-załącznik-nr-2-harmonogram-konserwacji-28.10.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/05-załącznik-nr-3-protokół-odbioru.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/06-WZÓR-UMOWY-.pdf
Informacja na temat złożonych ofert: https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/Zestawienie-ofert-13_WT_2020-—-.pdf
Zmień rozmiar
Kontrast