„Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy”

Numer sprawy Tytuł Tryb Data składania Plik
4/WT/2021 Usługa polegająca na okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektów budowlanych Brak 12/03/2021
Zapytanie ofertowe: https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/01-ZAPYTAIE-OFERTOWE.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/02-opis-nieruchomości.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/03-Wzór-protokolu-kontroli-okresowej-obiektu-budowlanego.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/04-harmonogram-3-.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/05-protokół-z-kontroli-okresowej-przewodow-kominowych-i-instalacji-gazowej-pf.xls https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/06-Formularz-oferty.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/07-WZÓR-UMOWY-PRZEGLADY-ROCZNE-16.02.2021-pf-ver2-BG-pf.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/08-UMOWA-powierzenia-.pdf
3/Zzp/21 Usługi w zakresie wyceny wartości rynkowej lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych Brak 18/02/2021
Zapytanie ofertowe: https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/02/01-Zapytanie-ofertowe.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/02/02-Formularz-ofertowy.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/02/03-Umowa-wzór.doc
Informacja na temat złożonych ofert: https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/02/WYCENA-NIERUCHOMOŚCI-zest.-ofert-i-ich-punktacja-1.pdf
2/WT/2021 Remont lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul. Adamskiego 3A w Katowicach Brak 04/02/2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/Informacja-o-wyborze-oferty-1.pdf
Zapytanie ofertowe: https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/0_ZAPYTANIE-OFERTOWE-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/1_PRZEDMIAR-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/1A_STWiORB-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/1B_RZUT-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/2_WZÓR-UMOWY-1.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/3_FORMULARZ-OFERTOWY.doc
Informacja na temat złożonych ofert: https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/Informacja-na-temat-złożonych-ofert.pdf
1/WT/2021 Remont lokalu mieszkalnego nr 30 w Lininie 33 Brak 04/02/2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/Informacja-o-wyborze-oferty.pdf
Zapytanie ofertowe: https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/0_ZAPYTANIE-OFERTOWE.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/1_PRZEDMIAR.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/1A_STWiORB.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/1B_RZUT.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/2_WZÓR-UMOWY.pdf https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/3_-FORMULARZ-OFERTOWY.doc https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/4_WYKAZ-ROBÓT.doc
Informacja na temat złożonych ofert: https://zzm.mswia.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/Informacja-na-temat-złożonych-ofert-1.pdf
Zmień rozmiar
Kontrast