Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert Nr KO 3/2023.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem lokalu użytkowego nr 80 przy ul. Wyspiańskiego 3
w Otwocku. Okres najmu 3 lata. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00–15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, 00-725 Warszawa. Wadium: 5.372,71 pln. Termin składania ofert: 06.06.2023 roku do godz. 9:30.Tel.: 22 433 19 19, fax 22 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

1. Ogłoszenie Wyspiańskiego 3 L. 80, Otwock

2. Ogł. o rozstrz. konkursu Wyspiańskiego 3 l. 80 Otwock

Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert Nr KO 2/2023.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem lokalu użytkowego nr 37 przy ul. Ks. Zygmunta Sajny 1A w Górze Kalwarii. Okres najmu 3 lata. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00–15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, 00-725 Warszawa. Wadium: 1.069,26 pln. Termin składania ofert: 06.06.2023 roku do godz. 10:00. Tel.: 22 433 19 19, fax 22 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

1. Ogłoszenie Ks. Sajny 1A L. 37 Góra Kalwaria

2. Ogł. o rozstrz. konkursu Sajny 1A 37

 

Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert Nr KO 1/2023.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na dzierżawę gruntu w Warszawie przy ul. Lubelskiej 20/20A. Okres dzierżawy od 1.04.2023 r. do 31.03.2025 r. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00 – 15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, Warszawa. Wadium: 12.542,85 pln. Termin składania ofert: 15.03.2023 r. do godz. 10.30. Tel.: (22) 433-19-19, fax (22) 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

1. Ogłoszenie L 20_20A grunt

2. Ogł. o rozstrz. konkursu L 20_20A grunt.

Zmiana numeru rachunku bankowego.

UWAGA

Od dnia 1 listopada 2022 roku ulega zmianie numer rachunku bankowego. Prosimy o dokonywanie wpłat na nowy numer konta wskazany w wysłanych do Państwa zawiadomieniach w  październiku 2022 roku. Jeśli korzystają Państwo ze stałego polecenia zapłaty prosimy o zmianę numeru rachunku w Państwa aplikacji bankowej.

Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert Nr KO 13/2022.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza Nieograniczony Pisemny Konkurs Ofert na najem lokalu użytkowego nr 64 przy ul. Chełmskiej 6/8
w Warszawie. Okres najmu do 31.03.2025 r. Regulamin konkursu dostępny w godz. 9:00 – 15:00, ul. Chełmska 8A wejście A pok. nr 2, Warszawa.
Wadium: 6.517,92 pln. Termin składania ofert: 10.08.2022 r. do godz. 10:00. Tel.: (22) 433-19-19, fax (22) 433 19 32, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl

Ogłoszenie Ch 6_8 l. 64

2. Ogl. o rozstrz. konkursu Ch 6_8 l. 64